Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-29 13/04
2 Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 12/02
3 Зөвлөл шинэчлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 12/1
4 Санал авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 03
5 Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажылн төлөвлөгөө батдах
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 12/04
6 ЗД үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-17 11/02
7 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-17 11/09
8 дэд хөтөлбөр, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-17 11/08
9 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-17 11/06
10 Зорилтот жил хэрэгжүүлсэн ажлын тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-17 11/04
11 тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-17 11/01
12 татвар тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-07 10/01
13 зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-07 10/06
14 Эрүүл мэндийн салбарийн нийгмийн батлгааг дэмжих
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-29 07/06
15 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-09 07-05
16 тариф шинэчилэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-09 07/04
17 Сумын ИТХ-ын Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-21 06/02
18 Сумын ИТХ-ын нөхөн сонгууль товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-21 06/06
19 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороодын ажиллах журам, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-21 06/05
20 Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын Төлөөлөгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-21 06/03

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0