Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Санал авах тухай

Огноо: 2023-03-24 Дугаар:03 Нээгдсэн:44

Тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулах боломжтой талбайд санал авах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0