Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Улаан загалмайн анхан шатны хороо


нийт 2

Нарийнтээл сумын Улаан Загалмайн анхан шатны хорооны гишүүдэд "НИГҮҮЛСЭЛ" алтан медаль гардууллаа

2022-04-06 259
Улаан Загалмайн хорооны гишүүдэд "НИГҮҮЛСЭЛ" алтан медаль гардууллаа

Нарийнтээл сумын Улаан загалмайн анхан шатны хорооноос боловсролын байгууллагуудад Коронавируст халдвараас хамгаалах хувцас хэрэглэл тараалаа.

2022-03-02 226
Нарийнтээл сумын Улаан загалмайн анхан шатны хорооноос боловсролын байгууллагуудад Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хамгаалах хувцас хэрэглэл тараалаа.