Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Зөвлөлүүд


нийт 1

ИТХ-ын үйл ажиллагааны мэдээлэл

2023-02-14 92
Сумын ИТХ-ын зөвлөл, ГХУСАЗСЗөвлөл хуралдаж 2023 оны хяналтын ажлын төлөвлөгөө, ГХУССЗ-ын ажлын төлөвлөгөөнд санал дүгнэлт өгч баталлаа.