Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Нарийнтээл сумын Улаан загалмайн анхан шатны хорооноос боловсролын байгууллагуудад Коронавируст халдвараас хамгаалах хувцас хэрэглэл тараалаа.

2022-03-02

Нарийнтээл сумын Улаан загалмайн анхан шатны хорооноос хүүхдүүдийг коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар сахиулах зорилгоор Нарийнтээл сумын ЕБС, СӨББ, сургуулийн дотуур байр болон Баянтээг багийн бага сургууль, СӨББ, нийт 5 байгууллагад Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх хамгаалах хувцас хэрэглэлийг тараалаа.