Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Зөвлөл шинэчлэх тухай

Огноо: 2023-03-24 Дугаар:12/1 Нээгдсэн:45

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0