Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Зорилтот жил хэрэгжүүлсэн ажлын тухай

Огноо: 2022-12-17 Дугаар:11/04 Нээгдсэн:49

"Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх - орчны бохирдлыг бууруулах жил" -ийн хүрээнд хийгдсэн ажлын тухай.

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0