Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Тогтоол хүчингүй болгох тухай

Огноо: 2022-04-09 Дугаар:07-05 Нээгдсэн:37

Сумын газрын үнэлгээний бүсийн зураг, итгэлцүүр газрын төлбөрийн хэмжээ тогтоох.

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0