Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

тайлан хэлэлцсэн тухай

Огноо: 2022-12-17 Дугаар:11/01 Нээгдсэн:57

Сумын ИТХ-ын 2022 оны 11 дүгээр хуралдаанаар хяналтын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, Зөвлөлийн ажлын тайлан хэлэлцсэн тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0