Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

тариф шинэчилэн тогтоох тухай

Огноо: 2022-04-09 Дугаар:07/04 Нээгдсэн:60

хог хаягдал цуглуулж тээвэрлэх зардлын нэгж тариф шинэчлэн тогтоосон тухай.

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0