Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2023-03-24 Дугаар:12/02 Нээгдсэн:55

Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0