Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

зөвлөл байгуулах тухай

Огноо: 2022-10-07 Дугаар:10/06 Нээгдсэн:51

Сумын ИТХ-н зөвлөл байгуулах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0