Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажылн төлөвлөгөө батдах

Огноо: 2023-03-24 Дугаар:12/04 Нээгдсэн:53

Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0