Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

татвар тогтоох тухай

Огноо: 2022-10-07 Дугаар:10/01 Нээгдсэн:51

Малын тоо толгойн татвар шинэчлэн тогтоох.

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0