Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Төсөвт тодотгол хийх тухай

Огноо: 2023-06-29 Дугаар:13/04 Нээгдсэн:20

2023 оны төсөвт тодотгол хийх 

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0