Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

ЗД үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

Огноо: 2022-12-17 Дугаар:11/02 Нээгдсэн:55

Сумын ЗД -ын 2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0