Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Эрүүл мэндийн салбарийн нийгмийн батлгааг дэмжих

Огноо: 2022-04-29 Дугаар:07/06 Нээгдсэн:48

Эрүүл мэндийн салбарын 2022-2025 онд хүний нөөцийн хангалт, хөгжил, нийгмийн батлагааг дэмжих хөтөлбөр

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0