Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Сумын ИТХ-ын Зөвлөл байгуулах тухай

Огноо: 2022-02-21 Дугаар:06/02 Нээгдсэн:260

Сумын ИТХ-ын Зөвлөл байгуулах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0