Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороодын ажиллах журам, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Огноо: 2022-02-21 Дугаар:06/05 Нээгдсэн:278

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороодын ажиллах журам, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0