Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын Төлөөлөгч сонгох тухай

Огноо: 2022-02-21 Дугаар:06/03 Нээгдсэн:228

Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын Төлөөлөгч сонгох тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0