Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2022-12-17 Дугаар:11/06 Нээгдсэн:62

сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2023 оны төлөвлөгөө батдлах тухай

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0