Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

дэд хөтөлбөр, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт

Огноо: 2022-12-17 Дугаар:11/08 Нээгдсэн:56

Аймгийн дэд хөтөлбөр, аймаг, сумын ИТХ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0