Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид, ИТХ-ын ажлын алба хяналтаар явж ажиллав.

2023-06-12