Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

ГХУСАЗСЗ-өөс иргэдэд урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулав.

2023-04-18