Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

ГХУСАЗСЗөвлөл


нийт 1

Аймаг, сумын ГХУСАЗСЗ

2023-04-18 65
Аймаг, Сумын ГХУСАЗСЗ -өөс сургалт зохион байгуулж иргэдэд мэдээлэл хийв.

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0