Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

ИТХ-ын ээлжит 13 дугаар хуралдаан

2023-06-29

Сумын ИТХ -ын ээлжит 13дугаар хуралдаанаар төсөвт тодотгол хийх болоод цаг үеийн олон асуудлаар хэлэлцэж тус тус шийдвэрүүд гаргав.

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0