Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Аймгийн ИТХ -ийн ажлын албаны чадавхжуулах сургалт

2023-04-20

Аймгийн ЗДТГ -ын Архив бичиг хэргийн асуудал хариуцсан хэлтэс, ИТХ-ийн Ажлын алба хамтран зохион байгуулсан Сумдын Хурлын Албаны мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалт 2023 оны 04 дүгээр сарын 20, 21 -ний өдрүүдэд үргэлжлэхээр амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтаар Үндэсний бичиг үсгийг Төрийн албанд нэвтрүүлэн хэрэглээ болгох, ИТХ-ийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой хууль эрх зүйн мэдлэг, дадлага нэмэгдүүлсэн ач холбогдол, үр бүтээмж арвинтай сургалт болж үргэлжилсээр байна.

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0