Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ИТХ

Нутгийн удирдлагын байгууллага Нутгийн удирдлагын байгууллага

Хэлэлцүүлэг

2022-05-29/2022-05-30

Иргэдийн дуу хоолой хэлэлцүүлэг

Цагдаагийн байгууллагатай хамтран иргэдийн дуу хоолой хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Файл хэлбэрээр татаж авах
Саналууд: 0

СХУС зөвлөлийн 2022 онд ажлах ажлын төлөвлөгөө

санал өгсөн: 0